Povstání v nizozemských provinciích v učebnicích dějepisu od počátku 19. století do současnosti

Povstání v nizozemských provinciích v učebnicích dějepisu od počátku 19. století do současnosti

Číslo: 1/2020
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: Nizozemská revoluce – učebnice dějepisu – pedagogika v době první republiky – komunistická ideologie – hospodářské dějiny – pozitivismus – moderní média ve výuce

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie se zabývá způsobem, jak se čeští žáci v hodinách dějepisu seznamovali s problematikou

nizozemské revoluce, jež probíhala v poslední třetině 16. století. Ačkoliv
šlo o učební látku, která jen velmi okrajově souvisela s historií českých zemí, byla jí
v učebnicích od první poloviny 19. století až do současnosti věnována mimořádná
pozornost. Zájem o tyto historické reálie lze vysvětlit tím, že nizozemská revoluce
mohla být v době národnostního útisku nenápadně vyzdvihována jako určitý příklad
a ujištění, že nad Habsburky je možné zvítězit. Výklad zdůrazňující boj národa za
vlastní stát a současně napadající katolickou církev byl vítaný také v době první republiky.
Po druhé světové válce začalo být povstání v Nizozemí ještě navíc interpretováno
jako první buržoazní revoluce, nedokonalý pokus lidu svrhnout své vykořisťovatele.
Současně však seriózně pracující historici objevili možnosti, jež nabízel výzkum
hospodářských dějin a později také dějin kultury.