Mapování kurikula

Michal Lorenz

Mapování kurikula

Číslo: 1/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: vývoj kurikula, mapování kurikula, profil studia, profesní identita, Vennovy diagram

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek se věnuje vývoji kurikula a typům transformací, kterými prochází. Vývoj kurikula je zachycen procesem mapování kurikula. Nástrojem vizualizace jsou stínované Vennovy diagramy. Mapován je studijní program Informační studia a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně v celém rozsahu své existence zachycené v šesti různých vývojových fázích. Cílem je zobrazit profil studia z perspektivy profesní identity studijního oboru v historickém vývoji. Výsledky studie ukazují na posun profilu studia z domény knihovnické do domény informační se zaměřením na interdisciplinaritu. Profil kurikula Informačních studií a knihovnictví v Brně odpovídá koncepci informačního oboru prosazované hnutím i-škol.