Reiradiace rekurentních spinálních metastáz karcinomu štítné žlázy řízená magnetickou rezonancí bez kovových artefaktů

Yukihiro Hama, Etsuko Tate

Reiradiace rekurentních spinálních metastáz karcinomu štítné žlázy řízená magnetickou rezonancí bez kovových artefaktů

Číslo: 5/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2021401

Klíčová slova: radioterapie – s modulovanou intenzitou – obrazem řízená – magnetická rezonance

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Léčba nádorů měkkých tkání pomocí obrazem řízené radioterapie v reálném čase je někdy obtížná. K jasnému vymezení nádoru a míchy byla použita MR bez kovových artefaktů s nízkou intenzitou magnetického pole a byla provedena reiradiace pro rekurentní spinální metastázy. Popis případu: 57letá žena s anamnézou karcinomu štítné žlázy byla odeslána na reiradiaci pro rekurentní bolestivé kostní metastázy v thorakolumbální oblasti páteře. Pacientka již podstoupila konvenční radioterapii, po které následovala stereotaktická ablační radioterapie a několik fúzních chirurgických zákroků. Jelikož radiační dávka na míchu je omezená, byla provedena reiradiace řízená MR bez kovových artefaktů s nízkou intenzitou magnetického pole, a sice bez významných nežádoucích účinků. Závěr: Reiradiace řízená MR s nízkou intenzitou magnetického pole je u rekurentních spinálních metastáz proveditelná, a to i v přítomnosti kovových implantátů.