Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě

Jana Obrovská, František Tůma

Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě

Číslo: 1/2020
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2020-1-7

Klíčová slova: školní etnografie; vícemístná etnografie; diverzita; učitelské vzdělávání; pedagogický výzkum

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem předkládané teoreticko-metodologické studie je 1) představit základní charakteristiky školní etnografie a její aplikace v českém pedagogickém výzkumu; 2) shrnout teoretická východiska a analyzovat přístupy k výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě; 3) diskutovat o potenciálu tzv. vícemístné etnografie. Vyvozujeme, že vícemístná etnografie představuje vhodný výzkumný design pro zkoumání diverzity v pregraduální učitelské přípravě, protože zdůrazňuje potřebu propojení a kontrastování poznatků z různých zkoumaných prostředí. Je tedy možné integrovat poznatky jak z prostředí vysokoškolské výuky, kde jsou studenti a studentky učitelství připravováni, tak z prostředí škol, kam jsou umisťováni na praxe. Studie tak přispívá k teoretické a metodologické diskusi v pedagogice.