Biografismus − životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy − i. díl

Veronika Ševčíková

Biografismus − životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy − i. díl

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: biografismus − životopisný výklad dějin hudby, poslech hudby, hudební výchova, základní studijní prameny, metodické náměty a inspirace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V prvním díle studie je definován a vysvětlen

pojem biografismus (životopisný výklad
textu, resp. uměleckého díla), který je
ukotven v metodice poslechu hudby realizovaném
v české školní hudební výchově.
Je zde dále argumentována důležitost tohoto
principu pro formování osobnosti studenta
a pro budování povědomí o širším
kulturněhistorickém kontextu hudebního
díla a o jeho tvůrci. Navíc jsou rámcově
představeny a zhodnoceny základní studijní
prameny k problematice hudebního
biografismu (tedy klíčová oborová
literatura, resp. prameny monografické
a částečně i seriálové povahy). Hodnocení
je přitom provedeno z pohledu jejich
praktické využitelnosti studenty, resp.
zejména učiteli hudební výchovy (metodické
náměty a inspirace).