Miroslav Novotný, Tomáš Veber

"Poutníci z lásky k učení?“ Řeholní scholastici na cestách v 18. a 19. století

Číslo: 1/2018
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: učitel – peregrinace – benediktini – cisterciáci – piaristé – gymnasium – České Budějovice – Jindřichův Hradec – Klatovy – Písek

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek se zaměřuje na fenomén „učitelského putování“, tedy na svého druhu

profesní peregrinaci, a to v prostoru jižních a jihozápadních Čech v 19. století; hlavní
pozornost je upřena na peregrinaci řádových učitelů z řad benediktinů, cisterciáků
a piaristů a na města České Budějovice, Jindřichův Hradec, Klatovy a Písek, sídla
čtyř jihozápadočeských gymnasií v 19. století. Na jednotlivých osudech dokládá jak
širokou škálu příčin vedoucích u řeholních i světských učitelů ke změně či změnám
působišť nejen v hranicích daného regionu, tak i dominantní řádové strategie jednotlivých
společenství.