K publikácii Marie Beničkovej Muzikoterapie a edukace

Tatiana Škapcová

K publikácii Marie Beničkovej Muzikoterapie a edukace

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: muzikoterapia, edukácia, proces, systém, metóda, teória, prax.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cieľom recenzie publikácie Márie

Beníčkovej Muzikoterapie a edukace je
poukázanie na kontext muzikoterapeutického
modelu Hudobne − edukačnej
terapie, ktorý prináša teoretický prístup
so zapojením bio − psycho − sociálne −
spirituálnej roviny človeka s praktickým
dosahom na prax v terapii aj edukácii.