Hudební výchova na scestí?

Alexandros Charalambidis

Hudební výchova na scestí?

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: rámcové vzdělávací programy, Strategie digitálního vzdělávání, Strategie vzdělávací politiky, integrace.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek reaguje na probíhající revize

rámcových vzdělávacích programů.
Ve stručnosti popisuje zásadní mezníky
ve vývoji hudební výchovy od počátku
3. tisíciletí s ohledem na pokračující
vnitrooborové diskuse vedené v oblasti
Umění a kultura, v níž hudební výchova
spolu s výtvarnou výchovou tvoří nosné
pilíře dané oblasti. Zamýšlí se nad
současným stavem hudební výchovy,
upozorňuje na možná rizika a v závěru
nabízí východiska řešení podoby hudební
výchovy v revidovaném kurikulu.