Metamorfózy vývoja predmetu hudobná výchova na Slovensku od reformy v r. 2008

Irena Medňanská

Metamorfózy vývoja predmetu hudobná výchova na Slovensku od reformy v r. 2008

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: Slovensko, reforma výchovy avzdelávania, predmet Hudobná výchova, predmet Výchova umením, revízia predmetov

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Reforma výchovy a vzdelávania

na Slovensku legislatívne potvrdená novým
školským zákonom č. 245/2008 vytvorila
nový rámcový plán pre ZŠ, ktoré
sú zoskupené do vzdelávacích oblastí.
Predmet Hudobná výchova (HUV) spolu
s Výtvarnou výchovou (VYV) združené vo
vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, boli
do roku 2008 dotované 1 hod./týždenne,
v novej koncepcii boli redukované v 8.
a 9. ročníku na 0,5 hod./týždenne do integrovaného
predmetu Výchova umením
(VUM). Pripomienky učiteľov hudby,
pedagógov z učiteľských fakúlt donútili
MŠVVaŠ SR, aby po 5 rokoch, po uskutočnení
jedného cyklu, prehodnotili
efektívnosť predmetu Výchova umením.
Objektívne argumenty, okrem odborných
aj prevádzkovo-organizačné, nakoľko
s 0,5 hod. mali riaditelia veľké problémy
pri tvorbe rozvrhu. Od r. 2015 sa HUV vrátila
do 8. ročníka a VUV do 8. a 9. ročníka.