Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK

Natálie Ostráková, Pavlína Kočišová, Miroslava Beňačková

Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK

Číslo: 2/2019
Periodikum: ProInflow
DOI: 10.5817/ProIn2019-2-6

Klíčová slova: PREMIS, Národní digitální knihovna, archivační metadata, digitální archivace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Účel – Článek představuje metadatový standard PREMIS, který se používá pro zápis archivačních metadat, je diskutována historie standardu, struktura a možnosti jeho užití v různých institucích a aplikacích. Primárně ale přibližuje jeho implementaci v standardech Národní digitální knihovny České republiky (NDK). Cílem je poukázat na jeho výhody a na směry, jakými by se mohl Standard NDK v oblasti zápisu archivačních metadat ubírat. Zařazením se jedná o případovou studii.

Design/metodologie/přístup – Metodologicky se jedná o analýzu. V její úvodní části je shrnuta historie standardu PREMIS, jeho části a proměny. Následně se článek věnuje konkrétním detailům aplikace standardu PREMIS v NDK, používaným elementům a řízeným slovníkům. Taktéž se zmiňuje způsob aplikace PREMIS v zahraničních institucích. V poslední části se potom nastiňuje výhled užití PREMIS v NDK a možné implementace jeho dalších funkcí, což je ukazatelem, jakým směrem se bude vývoj v NDK ubírat.

Výsledky – Analýza ukázala způsoby užití standardu v některých zahraničních institucích, některé z nich jsou zvažovány v budoucím rozvoji Standardu NDK. Jedná se například o možnost popisu na úrovni reprezentace a popisu intelektuální entity jako objektu dlouhodobého uložení; nebo o přidání elementu rozšíření u objektu pro zachycení co nejkomplexnějších technických vlastností.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je ucelený pohled na využití mezinárodního standardu PREMIS ve Standardu NDK a naznačení dalšího možného vývoje. Spolu s tím jsou diskutována rozhodnutí, která za těmito změnami stojí.