Využití produktů ESRI ke zpracování nestandardních kartografických děl

Eva Mertová

Využití produktů ESRI ke zpracování nestandardních kartografických děl

Číslo: 1/2022
Periodikum: Vojenský geografický obzor

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V úvodní části článku je obecně pojednáno o nestandardních kartografických dílech, která jsou zpracovávána na zakázku. Následně

je popsán produkt firmy ESRI, který je pro zpracování těchto děl využíván a jakým způsobem. Ke konci článku jsou nastíněny další
možnosti využití produktů ESRI. Vše je doplněno několika obrázky šablony pro zpracování nestandardních kartografických děl
a příklady produktů, pro které jsou tyto šablony využívány.