Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření

Iva Zadražilová

Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření

Číslo: 2/2017
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: Informační gramotnost, senioři, digitální propast, internet, informační a komunikační technologie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek představuje metodologii a výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn na jaře roku 2017 a který se zaměřil na sledování potřeb cílové skupiny českých seniorů v práci s internetem. Tento výzkum je součástí chystané disertační práce, vychází ze standardů mediální a informační gramotnosti a snaží se nalézt odpovědi na otázky: Jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu? Jak postupují při práci s internetem? Co je zajímá? Jak hodnotí vyhledaný obsah? Kde pociťují bariéry a nejsou si jistí? Rozhovory proběhly s devíti informanty a hlavní kategorie, vzešlé z tohoto výzkumu, budou použity pro kvantitativní výzkum. V příspěvku je vysvětlena nejen metodologie výzkumu, ale i popis výsledných kategorií.