Obezita jako celosvětový problém

Kristína Gabajová

Obezita jako celosvětový problém

Číslo: 2/2023
Periodikum: Florence

Klíčová slova: obezita, epidemiologie, prevence, léčba, komplikace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Podle americké studie z roku 2022 je více než 39 % dospělé populace na celém světě klasikováno jako osoby s nadváhou

nebo obezitou na základě body mass indexu. Obezita je spojena s různými komorbiditami, včetně kardiovaskulárních
onemocnění, diabetes mellitus 2. typu a určitými formami rakoviny. Kromě toho je obezita spojena s poruchami
duševního zdraví a nižší kvalitou života. Komorbidity související s obezitou jsou ekonomicky nákladné.