Jiří Teml a jeho sborová tvorba pro děti

Stanislav Pecháček

Jiří Teml a jeho sborová tvorba pro děti

Číslo: 3-4/2018
Periodikum: Hudební výchova

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie seznamuje p􀄥ehlednou formou

s životními osudy hudebního skladatele
Ji􀄥ího Temla a s jeho tvorbou pro dětské
pěvecké sbory. Skladby jsou 􀄥azeny
chronologicky a vedle základních faktografi
ckých údaj􀄭 (rok vzniku, auto􀄥i
textových p􀄥edloh, v p􀄥ípadě cykl􀄭 názvy
jednotlivých 􀄆ástí, tiskové vydání)
je podána jejich stru􀄆ná hudební charakteristika
v􀄆etně stupně interpreta􀄆ní
náro􀄆nosti.