Západonilská horečka na pozadí pandemie onemocnění COVID-19

E. Křížová, H. Lejdarová, I. Rudolf

Západonilská horečka na pozadí pandemie onemocnění COVID-19

Číslo: 4/2021
Periodikum: Transfuze a hematologie dnes
DOI: 10.48095/cctahd2021316

Klíčová slova: hemoterapie – West Nile virus – WNV – dárci krve

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Vlivem změn klimatu dochází k šíření tropických patogenů v Evropě, což představuje hrozbu pro bezpečnost hemoterapie i v České republice (ČR). Výskyt West Nile viru (WNV) v ČR byl zdokumentován již v roce 1985 a bylo prokázáno, že WNV v ČR dlouhodobě cirkuluje. Přenos WNV infekce transfuzí krve je znám od roku 2002. V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji potvrzeno pět lidských místně získaných (autochtonních) infekcí WNV a zařízení transfuzní služby zde byla postavena před otázku, jak adekvátním způsobem a v souladu s platnou legislativou zajistit bezpečnost transfuzních přípravků v regionu. Připravenost transfuzní služby v ČR k řešení obdobné situace musí být zajištěna v každé sezoně WNV, což není možné bez úzké spolupráce s infektology a epidemiology. Tato práce shrnuje základní údaje o výskytu WNV v ČR a o postupech zajištění bezpečnosti hemoterapie ve vztahu k WNV.