Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol

Jakub Hladík, Nikol Ingrová, Nikola Sobková

Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol

Číslo: 3/2018
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2018-3-5

Klíčová slova: interkulturní učení; interkulturní kompetence; žáci středních škol

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie je zaměřena na výzkum sociálního a personálního kontextu interkulturního učení žáků středních škol. V 1. výzkumné studii jsme se zaměřili na identifikaci potenciálních činitelů ovlivňující interkulturní učení. Ve 2. výzkumné studii jsme identifikovali pět faktorů sociálního kontextu interkulturního učení: Škola, Rodina, Vrstevníci, Média, Referenční skupina a jeden faktor personálního kontextu: Motivace-zkušenost. Jako nejvýznamnější faktory interkulturního učení žáků středních škol se dle jejich hodnocení ukazují Motivace-zkušenost a Média. Z výsledků lze předpokládat interakční účinek faktorů Vrstevníci, Škola, Rodina a Referenční skupina na interkulturní učení žáků. Média působí více nezávisle na ostatních faktorech sociálního kontextu. Vztah sociálního a personálního kontextu existuje ve dvou variantách: kongruence a inkongruence.