Kardiologická revue - Interní medicína

Kardiologická revue - Interní medicína

Vydavatelství: Brno: Ambit media
Rok vydání: 1999-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Kardiologická revue - Interní medicína je časopis pro odborné a praktické kardiology (je partnerem Sdružení ambulantních kardiologů), internisty, praktické lékaře, rehabilitační pracovníky a další odborníky zapojené do péče o kardiaky.

Je veden prestižní redakční radou, obsah tvoří originální a přehledové články z kardiovaskulární oblasti, komentáře, kazuistiky, dopisy redakci, zprávy ze sjezdů a sympozií.

Je excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca, v Index Copernicus, Scopus a zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Přehled čísel