Výzkum raných komunikačních projevů u dítěte s Downovým syndromem

Kamila Homolková

Výzkum raných komunikačních projevů u dítěte s Downovým syndromem

Číslo: 2/2019
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: Downův syndrom, intelektové postižení, mentální postižení, verbální komunikace, neverbální komunikace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek je malou sondou do výzkumu tématu komunikačních projevů dětí s Downovým

syndromem od jeho počátků až do dnešních dní ve světovém i českém kontextu. V úvodní
části seznamuje čtenáře se základními pojmy souvisejícími s tímto tématem (vrozené vývojové
vady, Downův syndrom) a dále uvádí přehled výzkumů v zahraničních i domácích souvislostech.
Na několika příkladech je zde představena současná případová studie českého chlapce s Downovým
syndromem. Článek upozorňuje na zásadní charakteristiky verbální a neverbální komunikace
dětí s tímto syndromem a na odchylky v jejich komunikačním vývoji oproti dětem s typickým vývojem
(pozdější osvojování slov, horší řečová produkce než komprehenze aj.). Porozumění tomuto
tématu je přínosné nejen pro speciální pedagogy, ale také pro lingvisty: ti totiž mohou přispět svými
znalostmi jazykových procesů, a napomoci tak zkvalitnění jazykové a logopedické diagnostiky i následné
péče. Nahlédnutí do tohoto speciálního typu komunikace může navíc obohatit dosavadní
výsledky v oboru osvojování jazyka.