Filip z Penčic a mikulovský abecedář

Petr Charvát

Filip z Penčic a mikulovský abecedář

Číslo: 1/2020
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: dějiny středověké – Székelové – uherské království – Olomouc – středověká knižní kultura – Jan Filipec – Filip z Penčic

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V Széchényiho Národní knihovně v Budapešti je uložen rukopis MNy 70, tvořený

jediným pergamenovým listem sňatým z přídeští inkunábule chované kdysi v knihovně
knížat Dietrichsteinů v Mikulově (Nikolsburg). Nese červený nápis Litterae Siculorum
quas sculpunt vel cidunt in lignis a pak následují székelské runy s přepisem do latinky. Jde
zřejmě o jeden z nejstarších dnes známých klíčů k písmu národů eurasijského stepního
pásu. Poté následuje hebrejská abeceda a názvy měsíců hebrejského kalendáře, obé
rovněž s přepisy do latinky. List byl sňat z přídeští inkunábule z roku 1483, vydané
v Norimberku a opatřené erbem Filipa z Penčic, rodu severomoravské šlechty (dnes
v Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, sign. N 15). Druhá takto označená kniha,
uložená v Kungliga Biblioteket Stockholm, sign. 3622 (Inkunabel 42), nese vlastnický
přípisek, podle něhož ji Filip z Penčic zakoupil v Paříži dne 11. října 1487. Příspěvek
se pokouší hypoteticky rekonstruovat život a působení Filipa z Penčic.