Myomas in uterine rudiments in a patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome

Miroslav Hricko, Roman Chmel, Zlatko Pastor

Myomas in uterine rudiments in a patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome

Číslo: 1/2021
Periodikum: Česká gynekologie
DOI: 10.48095/cccg202136

Klíčová slova: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom – rudimentární roh dělohy – myoma uteri

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl práce: Popis případu pacientky s Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndromem a anamnézou chronické pánevní bolesti způsobené rostoucími myomy vycházejícími z rudimentárních rohů dělohy. Článek upozorňuje na vzácnou příčinu bolesti v podbřišku způsobenou gynekologickým onemocněním.

Kazuistika: Předkládáme případ 61leté ženy s MRKH syndromem, která více než 1 rok trpěla chronickými bolestmi břicha. Pomocí magnetické rezonance a ultrasonografie bylo vysloveno podezření na tumory charakteru děložních myomů, které byly laparoskopicky odstraněny a histopatologicky potvrzeny.

Závěr: MRKH syndrom je velmi vzácný. V ČR se narodí přibližně deset žen s touto dia­gnózou ročně. Výskyt myomů je u této skupiny žen sice extrémně raritní, ale je nutné ho vzít při diferenciální dia­gnostice v úvahu a včas chirurgicky řešit.