Automatická asistencia pre nevidiacich ľudí pri práci v oblasti elektrotechniky a informatiky

Milan Hudec

Automatická asistencia pre nevidiacich ľudí pri práci v oblasti elektrotechniky a informatiky

Číslo: 1/2019
Periodikum: Acta Informatica Pragensia

Klíčová slova: Ambientný systém, Ambient assisted living, Asistencia v zamestnaní, Inteligentná budova, Multimeter, Osciloskop, Používateľské rozhranie pre nevidiacich, RUDO

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Zrakový hendikep úplnej slepoty v človeku podnecuje rozširovanie schopností v iných oblastiach. Ide najmä o výrazné zlepšenie zručností pri používaní hmatu, sluchu a pamäte. Tieto zručnosti môžu nevidiaci ľudia využiť s pomocou asistenčných technológií pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. Cieľom článku je predstaviť, ako navrhnuté riešenie v podobe ambientného systému podporuje prácu nevidiaceho v oblasti elektrotechniky a informatiky. Tým prispieva tento článok do znalostnej bázy o návrhu riešení v oblasti aktívnej podpory pracovného uplatnenia nevidiacich ľudí. V tomto článku je opísaná asistenčná technológia, ktorá dokáže využiť rozšírené zručnosti nevidiacich ľudí pri práci v oblasti odbornej informatiky a elektrotechniky. Asistenčná technológia je súčasťou prototypu ambientného systému v inteligentnej budove. Automatická asistencia sa pritom týka aj praktickej elektrotechniky, kedy nevidiacemu umožňuje zapájanie zložitejších obvodov a konštrukciu hardvéru. Nevidiaci človek pritom využíva bežné elektrotechnické komponenty bez potreby výroby špeciálnych dielov na kompenzáciu zrakového hendikepu. Zložka asistencie pri odbornej práci v oblasti informatiky obsahuje špeciálne prostredie HANIBAL zamerané na vytváranie programových kódov. Využíva bezkontextové jazyky na prácu s informáciami grafického charakteru a tiež aj na modifikácie samotného používateľského rozhrania. Prototyp ambientného systému s asistenciou pri bývaní a pri výkone práce v zamestnaní umožňuje použitie bežnej elektrotechnickej výbavy ako napr. multimeter alebo osciloskop, ktorú v ambiente inteligentnej budovy nevidiacemu sprístupní špeciálnym spôsobom pomocou umelo produkovanej reči alebo pomocou hmatu. V článku takto poukazujeme aj na novú možnosť uplatnenia nevidiacich ľudí na akademickej pôde pri vývoji v oblasti informatiky a elektrotechniky.