Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (KHV PdF MU)

Markéta Ottová

Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (KHV PdF MU)

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, výzkum, základní umělecká škola (ZUŠ), hudební nauka, testování, žáci, znalosti, výsledky.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V rámci loňského výzkumu Katedry hudební

výchovy PdF MU Současné trendy
hudebněteoretické výuky v základních
uměleckých školách České republiky
proběhlo ve vybraných základních
uměleckých školách testování žáků
navštěvujících 4. ročník hudební nauky.
Příspěvek podává zprávu o průběhu
tohoto testování, přibližuje povahu
dotazníku určeného žákům a věnuje
pozornost i dalšímu zpracování žákovských
testů, zvolenému způsobu hodnocení
včetně jeho úskalí a shrnuje
výsledky tohoto testování.