Acta Universitatis Carolinae Geographica

Acta Universitatis Carolinae Geographica

Vydavatelství: Praha: Karolinum Press
Rok vydání: 1966-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: AUC Geographica (Academia Universitatis Carolinae Geographica) je vědecký odborný časopis, vydávaný od roku 1966, který publikuje výzkum v široce definované geografické oblasti: fyzická geografie, geoekologie, regionální, sociální, politická a ekonomická geografie, regionální rozvoj, kartografie, geoinformatika , demografie a geodemografie.

AUC Geographica také publikuje články, které přispívají k pokroku v geografické teorii a metodice a řeší otázky regionální, socioekonomické a tvorby populační politiky v Česku.

Přehled čísel