Surgical treatment of lung cancer

Václav Jedlička

Surgical treatment of lung cancer

Číslo: Suppl 1/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2021S35

Klíčová slova: karcinom plic – VATS – imunoterapie – stadia NSCLC

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Chirurgická resekce je hlavní účinnou léčebnou modalitou v časných stadiích nemalobuněčného karcinomu plic. Díky pokrokům v chirurgické technice se snížila rizika operačních výkonů, nicméně optimální postup u lokálně pokročilých stavů není vyjasněn. Naděje jsou vkládány do neoadjuvantní imunoterapie.