Paralely a rozdíly. Cestopisné obrazy Jana Nerudy a Josefa Wünsche

Veronika Faktorová

Paralely a rozdíly. Cestopisné obrazy Jana Nerudy a Josefa Wünsche

Číslo: 1/2018
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: cestopis – česká literatura – 19. století

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie se zabývá souborem cestopisných děl několika českých autorů druhé poloviny

19. století, jimiž jsou Jan Neruda, Vítězslav Hálek a oproti nim méně známý Josef
Wünsch. Tito autoři společně pěstovali žánr cestopisného obrázku, jehož vznik podnítila
díla Heinricha Heineho. Styl těchto autorů je ovšem rozdílný. Neruda směřoval
k ironizující perspektivě a objektivní deskripci, Hálkův způsob byl založen na transpozici
lyriky do prózy a tíhl k užívání básnického, fi gurativního jazyka. Wünsch pak
reprezentoval specifi ckou fúzi obou modelů.