Envigogika

Envigogika

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova

Klíčová slova: Environmentální vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis byl založen jako recenzované odborné periodikum, jehož cílem je zkvalitnit odborný dialog a přinášet originální vědecké texty v níže popsaných oblastech. K lepšímu využití výsledků teoretického poznání v praxi a také pro zlepšení komunikace s pedagogy a veřejností přináší v menší míře také důležité zkušenosti, informace a texty inspirativní.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/1802-3061

Přehled čísel