Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji

Martin Ďurkáč

Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji

Číslo: 2/2017
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: Vzdělávání seniorů, informační gramotnost, počítačová gramotnost, Wikipedie, Senioři píší Wikipedii

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek se věnuje projektu české verze online přístupné encyklopedie Wikipedie, který nese název Senioři píší Wikipedii. Měl by sloužit jako inspirace všem knihovníkům, kteří uvažují, že tento program zahrnou do nabídky vzdělávacích kurzů pro seniory. Autor článku vysvětluje, proč se právě mezi seniory skrývá velký potenciál k spoluutváření encyklopedie a poskytuje inspiraci k tomu, jak seniory k práci s Wikipedií motivovat. V článku je rovněž uveden stručný koncept kurzu Senioři píší Wikipedii, tak jak je uchopen Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.