Analysis of the results of radiotherapy and chemoradiotherapy on the background of immunotherapy of patients with cancer of the oral cavity and oropharynx

Halyna Anatoliyivna Hirna

Analysis of the results of radiotherapy and chemoradiotherapy on the background of immunotherapy of patients with cancer of the oral cavity and oropharynx

Číslo: 3/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2022222

Klíčová slova: karcinom – ústní dutina – orofarynx – imunoterapie – regrese

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Pokroky v medicíně, zejména v oblasti imunologie v onkologii, přispívají k vývoji nových způsobů a metod léčby karcinomu ústní dutiny a orofaryngu. Jsou prováděny preklinické a klinické studie terapie cytokiny a dendritickými buňkami, blokády imunitních kontrolních bodů, vychytávání T lymfocytů, ošetření monoklonálními protilátkami a peptidovými vakcínami. Některé z těchto imunoterapeutických léčiv jsou zaváděny do lékařské praxe. Změny v imunitním systému pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu odůvodňují proveditelnost dalšího cíleného výzkumu nových imunoterapeutických účinků na maligní nádory. Materiály a metody: Článek přináší data z analýzy protinádorové imunity 61 pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu, kteří absolvovali (chemo)radioterapii na pozadí imunoterapie přípravkem s alfa/ beta defenziny. Bylo provedeno srovnání laboratorních parametrů s klinickým pozorováním regrese tumoru pacientů. Vliv imunomodulačního přípravku s alfa/ beta defenziny byl určen analýzou změn absolutního a relativního počtu lymfocytů, počtu CD3+ T lymfocytů, přirozených zabíječů (natural killers – NK) a NKT lymfocytů. Výsledky: Bylo zjištěno, že imunomodulační přípravek s alfa/ beta difenziny zvyšuje cytostatický protinádorový efekt (chemo)radioterapie, má účinek závislý na dávce a cytoprotektivní účinek na NK buňky, takže imunitní odpověď na vývoj nádoru je použitím tohoto přípravku zvýšena. Data laboratorního vyšetření stavu imunity odpovídají přímým výsledkům regrese tumoru u pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu. Klinicky vyšší míra regrese byla zaznamenána u pacientů léčených radioterapií a imunoterapií v dávkách 40 a 60 mg. Závěr: Stanovili jsme protinádorovou účinnost imunomodulačního přípravku s alfa/ beta defenziny při léčbě pacientů se spinocelulárním karcinomem ústní dutiny a orofaryngu a její proveditelnost na klinice.