Použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách

Anna Janíková

Použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách

Číslo: 2/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: použití, data mining, knihovna, odborné články

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek obsahuje přehledovou studii na téma použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách. Téma se vymezuje slovem fyzický vůči knihovnám digitálním, které mají své vlastní možnosti a omezení při použití vytěžování z dat. Z tohoto důvodu nejsou digitální knihovny v tomto článku zahrnuty. Studie byla provedena nad odbornými články z oblasti Knihovnictví a informační vědy a shrnuje poznatky do několika témat, rozvádějících použití data miningu v knihovnách v zahraničí. Většina studií, o nichž článek pojednává, pochází z akademických knihoven. Samostatná část, pokrývající vybraná periodika, je věnována pracím o data miningu v Čechách a na Slovensku. Časové období sběru a zpracování je ukončeno rokem 2015.