Sexuality in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome

Roman Chmel, Marta Nováčková, Nikoleta Chubanovová, Zlatko Pastor

Sexuality in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome

Číslo: 3/2021
Periodikum: Česká gynekologie
DOI: 10.48095/cccg2021194

Klíčová slova: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom – neovagina – Female Sexual Function Index – ženská sexualita

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl studie: Zhodnocení kvality pohlavního života žen se syndromem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKHS) po vytvoření neovaginy dilatačními a operačními technikami.

Metodika: Literární rešerše článků publikovaných v letech 2000–2021 s využitím databází Web of Science, Google Scholar a PubMed podle klíčových slov: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom, neovagina, ženská sexualita a Female Sexual Function Index. K hodnocení sexuálních funkcí a celkové spokojenosti pacientek s neovaginou jsme použili standardizovaný mezinárodní dotazník Female Sexual Function Index a ostatní kvantitativní a kvalitativní parametry sexuální satisfakce.

Výsledky: U žen s MRKHS je možné vytvořit konzervativními nebo operačními technikami funkční neovaginu. Výběr použité metody závisí na zkušenostech a erudici operatéra, technických možnostech a vybavení pracoviště, anatomických predispozicích a preferencích pacientky. Spokojenost se sexuálním životem po vytvoření uspokojivě dlouhé a prostorné neovaginy závisí zejména na psychosexuální zralosti obou partnerů, jejich sexuálních nárocích, pravidelné vaginální rehabilitaci a kvalitě dlouhodobé psychologické podpory. Funkční výsledky dilatačních i operačních metod jsou podle objektivních kritérií srovnatelné. Liší se pouze v individuálních aspektech, které korespondují s celkovými osobnostními rysy, charakterem a kvalitou párového soužití. Závěr: Ženy s MRKHS jsou primárně znevýhodněny koitální insuficiencí a nemožností přirozené reprodukce. Vytvoření neovaginy jim sice technicky umožní realizovat uspokojivý koitus, ale ve většině případů jsou nadále frustrovány primárním problémem „tělesné indispozice“ a komplikovanou cestou k mateřství.