Cesta k modernímu inkluzivnímu vzdělávání v Arménské republice

Ella M. Kafyan, Zdenka Šándorová

Cesta k modernímu inkluzivnímu vzdělávání v Arménské republice

Číslo: 1/2020
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: historie, Arménská republika, inkluzivní vzdělávání, speciální vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Odborný článek seznamuje čtenáře v kontextu komparativní speciální pedagogiky s moderním

inkluzivním vzděláváním v Arménské republice. Vzdělávání vždy bylo a dodnes zůstává jedním
z hlavních směrů rozvoje Arménie, země se staletou historií. Vzdělávání v její nelehké historii bylo
vždy základem a garantem kulturní a politické identity, stimulem pro sociální pokrok. Arménie v dějinách
zaznamenala období vzestupu i úpadku státního a kulturního života. Nacházela se po dlouhou
dobu mezi nejsilnějšími světovými opozičními mocnostmi, přesto se arménskému národu podařilo
udržet svou národní a kulturní identitu, do určité míry díky zvláštnímu přístupu k otázce vzdělávání
a výchovy. V každé historické etapě bylo vzdělání důležitým faktorem při udržování nezávislosti
země. Dosud je vzdělání v Arménii nejdůležitějším faktorem projevu národní nezávislosti.