Hydroenergetika v současném energetickém mixu ČR

Pavel Štípský

Hydroenergetika v současném energetickém mixu ČR

Číslo: 5/2020
Periodikum: Energetika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Hydroenergetika, tedy přesněji výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, má v naší zemi již cca 140letou historii,

které předcházela bohatá tisíciletá tradice využití vodní energie k přímému mechanickému pohonu jako jediného
tehdejšího univerzálního mechanického pohonu po celý středověk. V současné době se stává obor hydroenergetiky
v rámci energetického mixu naší země, dle poměru množství vyrobené elektřiny „z vody“ k ostatní výrobě této
komodity, stále méně významným až marginálním, takže se může i zdát, že tento obor je pro naše národní hospodářství
a celkový sektor energetiky nedůležitý a jeho přínos mizivý až nepotřebný. Opak je pravdou, a to v řadě
různých aspektů zásadní důležitosti. Tento článek se pokusí o bližší vysvětlení.