Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze

Eliška Pavlásková

Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze

Číslo: 1/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: dlouhodobé uchovávání, výzkumná data

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek je zaměřen na aktuální tématiku výzkumných dat. Je založen na výsledcích kvalitativního výzkumu provedeného na Univerzitě Karlově v Praze. Cílem výzkumu bylo odvození základních vlastností výzkumných dat na základě analýzy textů disertačních prací ze sbírek Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum byl motivován zejména potřebou dlouhodobého uložení těchto dat a využívá tedy primárně teoretické koncepty a terminologii z této oblasti. Data (disertační práce) byla analyzována metodou obsahové analýzy a metodou zakotvené teorie. V tomto článku jsou prezentovány výsledky kvalitativní analýzy.