Nové hořčíkové slitiny legované zirkoniem a vápníkem pro práci za zvýšených teplot

Jan Šerák, Cyril Šimon, Dalibor Vojtěch

Nové hořčíkové slitiny legované zirkoniem a vápníkem pro práci za zvýšených teplot

Číslo: 2/2023
Periodikum: Slévárenské listy

Klíčová slova: hořčíkové slitiny, tepelná stabilita, mechanické vlastnosti, mikrostruktura, legování

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Většina komerčních hořčíkových slitin je použitelná pro

práci za normální teploty. Dobrý poměr mezi mechanickými
vlastnostmi a hustotou hořčíkových slitin inicioval
vývoj nových typů slitin, které by mohly být používány
i za zvýšených teplot. Tím by se výrazně zvýšila použitelnost
těchto slitin tam, kde se převážně používají oceli
nebo slitiny hliníku, zejména v dopravním průmyslu. Potenciálním
problémem dnešních slitin hořčíku odolných
vůči vysokým teplotám je nutnost používat slitiny obsa-
hující jako přísady drahé kovy vzácných zemin. V této
práci byly studovány výrazně levnější slitiny hořčíku
s vápníkem a zirkoniem. Byly studovány mikrostruktura
a mechanické vlastnosti v tlaku při teplotách 20, 150,
200 a 250 °C vybraných hořčíkových slitin s různým obsahem
vápníku a zirkonia. Dále byla studována tepelná
odolnost slitin při jejich dlouhodobé tepelné expozici.
Byl zjištěn velmi pozitivní vliv vápníku a zirkonia na
vlastnosti slitin jak za laboratorní teploty, tak i za teplot
zvýšených, což dává těmto slitinám velmi slibnou perspektivu
pro jejich budoucí využití.