Patients with neuregulin 1 (NRG1) rearranged cancer are suitable for the theranostic approach and targeted therapy

Ondrej Ondič, Nikola Ptáková, Václav Janovský, Jana Vančurová, Marta Hósová, Michal Michal, Miloš Pešek

Patients with neuregulin 1 (NRG1) rearranged cancer are suitable for the theranostic approach and targeted therapy

Číslo: 4/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2022271

Klíčová slova: NRG1 protein – neuregulin 1 – cílená léčba – ERBB2 protein – ERBB3 protein – solidní nádory

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Fúze genu neuregulin 1 (NRG1) byla zjištěna u mnoha různých karcinomů. Nejčastěji u adenokarcinomů plic, a to zejména v těch bez mutace genů KRAS a BRAF. Cíl: Článek představuje nově popsanou různorodou skupinu karcinomů s fúzí genu NRG1. Vysvětluje základní molekulárně-genetické mechanizmy související s touto řídicí genovou alterací. Jde o aktivaci receptoru ERBB3 (HER3) a ERBB2 (HER2) s následnou iniciací kanonických onkogenních drah PIK a MAPK. Sumarizujeme dosavadní zkušenosti s novými léčebnými postupy. Závěr: Dosavadní celosvětové výsledky imunoterapie, cytotoxické a zatím zkoušené cílené léčby nejsou uspokojivé. Probíhají další léčebné studie (z toho dvě v Evropě) a výzkum bio­logie těchto karcinomů. NRG1 rearanžované karcinomy je možné dia­gnostikovat metodou mRNA sekvenace nové generace (NGS) i v podmínkách ČR.