Immunotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer

Ondřej Bílek, Simona Bořilová, Peter Grell, Igor Kiss

Immunotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer

Číslo: Suppl 1/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2021S54

Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – imunoterapie – protein programované buněčné smrti 1

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Imunoterapie check-point inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz vč. nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC). Na základě dat z klinických studií se stala standardní součástí algoritmu léčby NSCLC. Léčba inhibitory proteinu programované buněčné smrti 1 / ligandu receptoru programované buněčné smrti je indikována v monoterapii jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory cytotoxického T-lymfocytárního antigenu 4 nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami – chemoterapií, antiangiogenní léčbou a radioterapií. Z klinického hlediska jsou nezbytné snahy o identifikaci a validaci prediktivních biomarkerů léčebné odpovědi. Imunoterapie přinesla nové spektrum nežádoucích účinků, které jsou imunitně podmíněné, a je nutné jejich včasné odhalení a zahájení léčby.