Current possibilities in the prevention and therapy of ovarian hyperstimulation syndrome

Petr Hubka, Hana Višňová, Borek Sehnal, Marcela Lincová, Michal Zikán

Current possibilities in the prevention and therapy of ovarian hyperstimulation syndrome

Číslo: 2/2021
Periodikum: Česká gynekologie
DOI: 10.48095/cccg2021124

Klíčová slova: asistovaná reprodukce – in vitro fertilizace – ovariální hyperstimulační syndrom – prevence – terapie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl studie: Shrnout současné možnosti prevence a terapie ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS). Metodika: Výběr aktuálních prací a doporučených postupů. Výsledky: V pohledu bezpečnosti a prevence OHSS je výhodnější antagonistický protokol. Pacientky se syndromem polycystických ovarií mnohdy benefitují z pouhého podávání metforminu či letrozolu k indukci ovulace. V případě bezprostředně hrozícího OHSS se doporučuje podávat cabergolin v dávce 0,5 mg 1× denně per os, subkutánně nízkomolekulární heparin v profylaktické dávce a dbát na dostatečnou hydrataci. Za nevhodné lze naopak označit podávání diuretik. V případě punkce ascitu lze provést jeho reinstilaci do cévního řečiště. Závěr: Prezentujeme přehled současných doporučení a postupů v rámci prevence a terapie OHSS.