Ekonomická věda v konfrontaci se společenským vývojem prochází neuralgickým bodem

Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Jarmila Radová

Ekonomická věda v konfrontaci se společenským vývojem prochází neuralgickým bodem

Číslo: 3/2016
Periodikum: Acta Oeconomica Pragensia
DOI: 10.18267/j.aop.537

Klíčová slova: long-term transformation and metamorphosis of global economic conditions, need to correct economic paradigms, ineffectiveness of the classic tools of fiscal and monetary policy, growing income gap, quantitative easing, state regulation, empirical and behavioural approaches, free market, Dlouhodobá transformace a metamorface globálních ekonomických podmínek, nutnost napravit ekonomická paradigmata, neúčinnost klasických nástrojů fiskální a měnové politiky, rostoucí mezera mezi příjmy, kvantitativní uvolňování, státní regulace, empirické a behaviorální přístupy, volný trh.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: In the globalised world of the past decade, the characteristic movement of the real economy inZobrazit více »