Hudební výchova na 1. stupni ZŠ a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Barbora Šobáňová

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Číslo: 3-4/2018
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: Výzkum, hudební výchova, 1. stupeň ZŠ, učitelé, univerzitní pedagogické fakulty, RVP ZV.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: P􀄥íspěvek prezentuje výsledky výzkumu,

který probíhal v roce 2016 a 2017
a byl podpo􀄥en Grantovou agenturou
Univerzity Karlovy (GAUK 􀄆.156216).
Klade si za cíl zmapovat sou􀄆asnou
situaci v oblasti výuky hudební výchovy
na 1. stupni základních škol v 􀄅eské
republice v podmínkách nastavených
Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání (RVP ZV).