Webové mapové aplikace ve VGHMÚř

Marek Joska, Jakub Ležík

Webové mapové aplikace ve VGHMÚř

Číslo: 1/2022
Periodikum: Vojenský geografický obzor

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Mapové aplikace představují moderní nástroj pro prezentování prostorových dat nejrůznějšího charakteru. Umožňují srozumitelnou

formou předat potřebné informace i nepoučenému uživateli bez pokročilých znalostí geoinformatiky či programování. S využitím
aplikace ArcGIS Web AppBuilder na platformě ArcGIS Enterprise je navíc jejich tvorba i relativně snadnou a rychlou záležitostí.
V článku jsou popsány zkušenosti s tvorbou již zavedených mapových aplikací ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém
úřadu i plány na další vývoj.