Život bez hudby si žáci neumějí představit

Marek Sedláček

Život bez hudby si žáci neumějí představit

Číslo: 3-4/2018
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: hudební výchova, hudební preference, hudební poslech, mládež, výzkum, vážná hudba

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Autor 􀄆lánku se ve svém textu zamýšlí

nad hudebními preferencemi dětí
a mládeže, d􀄭ležitostí a posláním p􀄥edmětu
hudební výchova pod dojmem
vybraných výsledk􀄭 hudebně sociologických
výzkum􀄭 Katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.