Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol

Irena Smetáčková, Stanislav Štech

Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol

Číslo: 1/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-1-1

Klíčová slova: vzdělávání doma; komunikace rodiny a školy; 1. stupeň ZŠ; rodičovské obavy; Covid-19

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na 1. stupni základních škol, v kterém se vyjadřovali k průběhu vzdělávání v období uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020. Dotazník mapoval vybavení rodin, časové možnosti i kompetence rodičů, průběh výuky, rodičovské praktiky při pomoci s učením a komunikace se školou. Analýza se zaměřila na otázku, zda rodiče hodnotili vzdělávání doma jako zvládnuté a zda pociťovali obavy o další školní výsledky svého dítěte. Hodnocení přitom chápeme jako relační vztah mezi technickými, výchovně-vztahovými a kompetenčními podmínkami v rodinách na jedné straně a požadavky ze strany škol na straně druhé. Analýza ukázala, že dvě třetiny rodičů hodnotily vzdělávání doma kladně. Téměř třetina rodičů ale uvedla negativní hodnocení, které souviselo zejména s obavami o školní úspěšnost dítěte a s pocitem znejistění vyplývajícím z komunikace se školou. Jednalo se zejména o rodiče s nižším vzděláním, kteří častěji docházeli do zaměstnání, měli nedostatek technického vybavení a vnímali slabší kompetence pomáhat dítěti s učením.