Grafitizační očkování při výrobě odlitků z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem

Jan Bredl, Iva Nováková

Grafitizační očkování při výrobě odlitků z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem

Číslo: 1/2023
Periodikum: Slévárenské listy

Klíčová slova: Grafitizační očkování, odlévání, litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Ve slévárně METALURGIE Rumburk s.r.o. jsou rotační pece tavicími agregáty pro výrobu litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Ve vsázce pro litinu s lupínkovým grafitem byl snížen podíl surového železa o 25 %, došlo tedy k velké změně poměru vsázkových surovin. Z tohoto důvodu bylo nutné prověřit účinky grafitizačního očkování nataveného kovu do licí jamky a rovněž do licí pánve. U prověřovaných taveb byly zjištěny mechanické hodnoty a bylo také provedeno detailní strukturní vyhodnocení. Vlivem grafitizačního očkování nedošlo ke změně mechanických hodnot a rovněž struktura byla perlitická, odpovídající požadovanému materiálu ČSN-EN-250 [1]. Očkování bylo účinné, na odlitcích nedošlo k vytvoření hranových zákalek, které jsou u složitých odlitků obráběcích strojů nepřípustné [2]. U litiny s kuličkovým grafitem bylo prověřeno grafitizační očkování do proudu tekutého kovu termickou analýzou AccuVo a následným vyhodnocením pomocí softwaru Apromace. Eutektické tuhnutí lze ovlivnit množstvím očkovadla [3]. Grafitizační očkování se u LKG ve slévárně provádí plněným profilem ihned po modifikaci plněným profilem přímo v dávkovací stanici dodané firmou Progelta.