Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii

Michal Černý

Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii

Číslo: 2/2017
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: antropický princip, informační chování, definice informace, temná hmota, teorie poznání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek usiluje o systematickou analýzu vztahu různých interpretací antropického principu a jeho vztahu k temné hmotě a energii. Na základě této analýzy pak nabízí vlastní verzi antropického principu ve znění: „Vesmír má právě takové fyzikální parametry, aby v něm mohl v jistém časovém intervalu existovat inteligentní pozorovatel. Ten je schopen konstruovat racionální výpovědi o světě, adekvátně ho poznávat, ale nemůže ho poznat a vidět celý. Část fenoménů je mu epistemicky nedostupná. Na úrovni kosmologickém jde o temnou hmotu a temnou energii. Tato nedostupnost je nutná. Pokud by byl vesmír poznatelný celý, přestal by existovat. Mezi nepoznatelností všech fenoménů a inteligentním pozorovatelem je ontologická souvislost.“. V závěrečné části textu je provedena základní reflexe této interpretace z hlediska epistemologie a informační vědy.