Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví

Ladislava Zbiejczuk Suchá

Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví

Číslo: 1/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum, designové myšlení, knihovnictví, informační věda

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Text upozorňuje na propast mezi akademickým výzkumem a praxí v knihovnách. Představuje tři teoreticko-metodologické rámce pro překonávání této propasti – na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení. Jádrem článku je systematické porovnání uvedených přístupů – jejich charakteristik, procesu a typických metod, které k výzkumu používají. Autorka navazuje na Hjørlandův koncept praxe podložené výzkumem a tento text formuluje jako příspěvek do debaty o tomto konceptu.