Problematika měření socio-emočních schopností u dětí

David Macek, Michal Jabůrek, Edita Chvojková, Šárka Portešová

Problematika měření socio-emočních schopností u dětí

Číslo: 1/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-1-3

Klíčová slova: socio-emoční schopnosti; posuzování schopností dětí; faktorová analýza; emoční inteligence; škála EI

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem studie je s použitím české adaptace metody Škály emoční inteligence (Emotional Intelligence Scale) amerických autorů Vallerové a Pfeiffera z roku 2015 ověřit faktorovou strukturu přeložené verze dotazníku a její srovnatelnost napříč různými skupinami hodnotitelů. Sběru výzkumných dat se zúčastnilo celkem 87 učitelů, 251 matek a 117 otců, kteří s pomocí uvedené metody hodnotili socio-emoční schopnosti 315 dětí z 51 škol. Výsledkem byla identifikace dvoufaktorového modelu české verze dotazníku s faktory Prosociální chování a Emoční sebeuvědomění a seberegulace. Zároveň jsme z jistili, že daný model vykazuje dobrou shodu s daty matek a otců, v případě pedagogů však není akceptovatelný. Výsledky a implikace z jištění jsou diskutovány v kontextu dalšího využití metody a dopadu na budoucí výzkumy socio-emočních dovedností pomocí dotazníkových metod.