Taktilní mapa jako pomůcka pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením

Helena Fajkusová, Martina Malotová, Pavlína Šumníková, Lea Květoňová

Taktilní mapa jako pomůcka pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením

Číslo: 2/2020
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: zrakové postižení, haptická mapa, prostorová orientace a samostatný pohyb

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek prezentuje problematiku využitelnosti haptických map pro osoby se zrakovým

postižením. Představuje internetovou podobu haptických map pro osoby se zrakovým postižením
jako jednu z významných pomůcek pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Přináší srovnání
dětí a dospělých v práci s haptickými mapami. Výsledky výzkumného šetření vybízejí k zamyšlení
nad možnostmi rozšíření informovanosti o této podpoře v rámci hmatového rozvoje dětí se
zrakovým postižením při vzdělávání i podpoře při jejich samostatném pohybu v dospělosti.