Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol

Ondřej Papajoanu, Hana Voňková, Kateřina Vlčková

Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol

Číslo: 3/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-3-2

Klíčová slova: motivace; studijní výsledky; studijní aspirace; angličtina jako cizí jazyk; nižší sekundární vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Výzkumů motivace k učení se angličtině a jejího vztahu ke studijním výsledkům a aspiracím u českých žáků je málo. Tato studie si klade za cíl identifikovat vztah mezi úrovní výkonové motivace v angličtině a vybranými studijními výsledky a aspiracemi žáků. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky devátých ročníků základních škol (N = 324) ukazují, že potřeba úspěšného výkonu (PÚV) v angličtině je pozitivním prediktorem a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN) v angličtině negativním prediktorem všech následujících indikátorů: známky z angličtiny na vysvědčení, získání vyznamenání, budoucí aspirace žáků studovat na g ymnáziu. Pro chlapce byl efekt PÚV na tyto indikátory v průměru nižší a naopak efekt PVN byl v průměru vyšší než pro dívky, nicméně v rámci regresní analýz y se ukázalo, že efekty nejsou statisticky signifikantní. Potvrzení těchto z jištění vyžaduje další výzkum, který by bral v úvahu rozdíly v užívání škál mezi žáky (např. skrze aplikaci metody ukotvujících vinět).