Praktické využití magnetické deklinace při měření v terénu

Jan Stránský

Praktické využití magnetické deklinace při měření v terénu

Číslo: 1/2022
Periodikum: Vojenský geografický obzor

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Mezi významné geofyzikální údaje v geografickém zabezpečení patří informace o magnetickém poli Země. Článek popisuje praktické

používání magnetické deklinace při výpočtu směrníku a při vytyčování kompenzačních kruhů na letištích. Pozornost je věnována
také vlivu oblastí magnetických anomálií na použitelnost magnetických úhloměrných zařízení.