Lung cancer – diagnosis and early detection

Jana Skřičková, Tomáš Nebeský, Bohdan Kadlec, Karel Hejduk, Ondřej Málek, Martina Vašáková, Ivana Peterová-Čierná

Lung cancer – diagnosis and early detection

Číslo: Suppl 1/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2021S6

Klíčová slova: karcinom plic – dia gnostika karcinomu plic – screening karcinomu plic

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Rozhodování o léčbě nemocného s karcinomem plic se odvíjí od klinického stadia onemocnění, morfologické diagnózy, vyšetření prediktivních markerů a celkového klinického stavu; přihlížet se musí i k přání dobře informovaného pacienta. Přesně provedená diagnostika má zásadní význam pro další osud nemocného s karcinomem plic. Epidemiologie karcinomu plic souvisí se spotřebou cigaret. Riziko onemocnění se zvyšuje s množstvím vykouřených cigaret. Relativní riziko u kuřáků je 22,4, u velmi silných kuřáků s náloží větší než 25 balíčkoroků může dosahovat hodnoty až 50. Většina případů karcinomu plic se zachytí ve fázi pokročilého onemocnění, kdy již není možná operace a někdy ani jiné aktivní způsoby léčby. Zásadní význam pro snížení úmrtnosti na karcinom plic má vyhledávání karcinomu plic v rizikových skupinách, což vede k záchytu tohoto onemocnění v nízkém stadiu, kdy je nádor operabilní.